Tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitynä

 

Räätälöimme palvelumme asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Pienasiakkaita varten olemme kehittäneet oman pienasiakasveloituksen. Näin ollen hinta ei ole esteenä ajanmukaiselle palvelullemme. Isommille asiakkaille teemme tarjouksen arvioidun tositemäärän perusteella.

Kirjanpito ja tilinpäätös • Veroilmoitus • Palkanlaskenta • Laskujen maksu • Laskutus ja perintä • Konsultointi • Viranomaisilmoitukset

 


Käytössämme on Fivaldi-kirjanpito-ohjelma.

Ohjelma toimii selainpohjaisesti, joten sitä voi käyttää kaikkialla missä vain internetkin toimii. Samaa ohjelmaa voi käyttää asiakas, tilintarkastaja ja tilitoimisto omilla tunnuksillaan. Silloin kun asiakkaalla on käytössä Fivaldin kaikki osiot (kirjanpito, laskutus, reskontrat, mahd. palkanlaskenta) on kirjanpito aina ajan tasalla!


Palkanlaskenta

Hoidamme palkanlaskennan toimittamanne aineiston perusteella sovitussa aikataulussa. Asiakkaalle toimitetaan tilitoimistosta kaikki lakisääteiset maksut, sekä tehdään niistä tarvittavat viranomaisilmoitukset. Asiakkaalle jää tehtäväksi hoitaa henkilökuntansa vakuuttaminen haluamaansa yhtiöön. Palkanlaskija auttaa asiakasta tulkitsemaan oman alansa työehtosopimusta.

 


Toimistorutiinien hoito

Halutessaan asiakkaan laskut voidaan kääntää tilitoimistoon joko sähköisesti tai perinteisesti postin kautta, jolloin ne skannataan sähköiseen kierrätysjärjestelmään ja asiakas on ajan tasalla laskuliikenteestään. Laskutus, laskujen maksu, reskontrien hoito, maksukehotuksien teko voidaan hoitaa myös tilitoimistolla Fivaldi-ohjelmalla.


Yrityskonsultointi

Kirjanpitäjällä on paljon tietoa yrityksen taloudesta. Tarkkailemalla yrityksen kokonaistilannetta hän voi ennakoida asioita ja informoida asiakasta, kun tulee tarvetta muutoksille. Esimerkiksi yhtiömuodonmuutos voi tulla eteen yrityksen kasvun tai toiminnan muutoksen myötä. Myös ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on tilanne, jossa kannattaa keskustella kirjanpitäjän kanssa.